LEATHUB төслийн албан ёсны эхний үйл ажиллагаа

8 улс орны байгууллагууд 36 сарын хугацаатай хэрэгжих Эрасмус+ төслийн хүрээнд хамтран ажиллаж ОХУ болон Монгол улсын дөрвөн их дээд сургуульд арьс ширний сургалт, инновацийн төв байгуулах зорилготой юм. Эдгээр 4 төв нь орчин үеийн шинжилгээний тоног төхөөрөмжөөр хангагдаж, арьс ширний салбарын үйлдвэрүүдэд технологийн брокерийн үүргийг гүйцэтгэх юм.