News-mo

Арьс ширний салбарын олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал "IAFLI 2019" - тай зэрэгцэн LEATHUB төслийн хоёр дах ээлжит хурлыг Турк улсын Измир хотод Эгэ Их сургууль 2019 оны 10 сарын 10-11 - ний өдрүүдэд зохион байгуулав....

8 улс орны байгууллагууд 36 сарын хугацаатай хэрэгжих Эрасмус+ төслийн хүрээнд хамтран ажиллаж ОХУ болон Монгол улсын дөрвөн их дээд сургуульд арьс ширний сургалт, инновацийн төв байгуулах зорилготой юм. Эдгээр 4 төв нь орчин үеийн шинжилгээний тоног төхөөрөмжөөр хангагдаж, арьс ширний салбарын үйлдвэрүүдэд технологийн брокерийн...